Slyšeli jste již o projektu

„PODPORA ODBORNÉHO

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“?  (POVEZ II)

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v tomto roce projekt

 

„POVEZ II“

 

s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt přímo navazuje na projekt POVEZ

 a nahrazuje projekt „Vzdělávejte se pro růst“, které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti

 pracovní síly na trhu práce v ČR.

 

Projekt umožní podnikům získat

finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny plné mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců

 po dobu jejich vzdělávání.

 

 

 

Nabízíme vám

 

 

  • kompletní servis při realizaci vašeho záměru

 

  • konzultační a poradenskou činnost po celou dobu trvání projektu

 

  • zabezpečení administrace

 

  • zpracování žádosti

 

  • organizaci výběrových řízení

 

  • výběr vhodných vzdělávacích programů

 

  • zabezpečení vzdělávacích aktivit

 

  • vyhodnocení projektu

 

 

 

Naše služby jsou podloženy zkušenostmi

z již realizovaných projektů

„Vzdělávejte se!“, „Školení je šance“,

„Vzdělávejte se pro růst“ a POVEZ.